Coaching Staff

Coaching Staff

Emmanuel Dimithe

Director of Coaching
San Jose Rush

Emmanuel Dimithe

Head Coach
San Jose Rush 06B Select

Dan Nguyen

Assistant Coach
San Jose Rush 06B Select

Emmanuel Dimithe

Head Coach
San Jose Rush 07B Select

Dan Nguyen

Assistant Coach
San Jose Rush 07B Select

Emmanuel Dimithe

Head Coach
San Jose Rush 08B Select

Dan Nguyen

Assistant Coach
San Jose Rush 08B Select

Mauricio

Head Coach
San Jose Rush 04/03B

Gabriel

Head Coach
San Jose Rush 05B

Aurelio Fernandez

Head Coach
San Jose Rush 06B Blue

Alejandro Valdez

Head Coach
San Jose Rush 06B White

Roberto Capilla

Head Coach
San Jose Rush 06B Black

Someone

Assistant Coach
San Jose Rush 06B Black

Emmanuel Dimithe

Head Coach
San Jose Rush 06B Gray

Dan Nguyen

Assistant Coach
San Jose Rush 06B Gray

Emmanuel Dimithe

Head Coach
San Jose Rush 07B Blue

Dan Nguyen

Assistant Coach
San Jose Rush 07B Blue

Bonbon

Head Coach
San Jose Rush 07B White

Jonathon Forte Jr.

Head Coach
San Jose Rush 07B Gray

Luis

Head Coach
San Jose Rush 07B Black

Sergio Pinon

Head Coach
San Jose Rush 07B Orange

Jim Hanrahan

Head Coach
San Jose Rush 07B Green

Jim Hanrahan

Head Coach
San Jose Rush 07B Yellow

Edgar Alba

Head Coach
San Jose Rush 08B Blue

Mauricio

Head Coach
San Jose Rush 08B White

Freddy

Head Coach
San Jose Rush 09B

Jonathon Forte Jr.

Head Coach
San Jose Rush 10B White

Mathias Meza

Head Coach
San Jose Rush 11B Blue

Emmanuel Dimithe

Head Coach
San Jose Rush 11B White

Jesus

Head Coach
San Jose Rush 13B

Edgar Alba

Head Coach
San Jose Rush 14/15B